News & Publication

Latest News & Publication News

शिक्षक पदमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

यस संस्थाले Mundo Cooperante नामक अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा फेटा गाउपालिका वडा नं.

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

शिक्षक पदको उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सुचि प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

यस संस्थाले MUNDO Cooperante नामक अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा फेटा गाउपालिका वडा नं.

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

शिक्षक आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकाशित ः २०८०÷०७÷०८ गते सखीः महिलाको साथी” परिवर्तनको संवाहकको रुपमा

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

Supporting Women with Disabilities of Pheta Rural Municipality

Description SHAKHI Bara is implementing this project in Pheta Rural Municipality, Bara

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

Preventing Early Forced Marriage by Empowering Marginalized Girls and Community

Description SHAKHI Bara is implementing the project in Pheta Rural Municipality ward

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

Preventing and Responding to Child Marriage and Early Unions.

Description  SHAKHI Bara is implementing the project in Prasauni Rural Municipality ward

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'
Translate »