Notice

Latest Notice News

शिक्षक पदमा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

यस संस्थाले Mundo Cooperante नामक अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा फेटा गाउपालिका वडा नं.

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

शिक्षक पदको उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सुचि प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

यस संस्थाले MUNDO Cooperante नामक अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा फेटा गाउपालिका वडा नं.

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'

शिक्षक आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकाशित ः २०८०÷०७÷०८ गते सखीः महिलाको साथी” परिवर्तनको संवाहकको रुपमा

Shakhi 'Friends of Women' Shakhi 'Friends of Women'
Translate »